Nazad

Aktualni poticaji za solarne elektrane

Investiranje u solarne elektrane znatno olakšavaju aktualni gradski i županijski poticaji.

23.08.2023.
Slika
Slika

Hrvatska je poput mnogih drugih zemalja prepoznala važnost ulaganja u obnovljive izvore energije. Kako bi se osigurala energetska samodostatnost, smanjila ovisnost o fosilnim gorivima i sve češćim fluktuacijama na tržištu, investicija u solarnu elektranu je trenutno najpovoljnija opcija.

To potvrđuje činjenica da brojni gradovi i županije učestalo objavljuju Javne pozive za dodjelu poticaja vezanih uz solarne elektrane.

Posebice za kućanstva, takvi poticaji znatno olakšavaju odluku o investiranju u solarnu elektranu. Dostupne su brojne subvencije i poticaji koji financiraju određenu razinu troškova ulaganja u solarne elektrane.

U skladu s time, donosimo vijesti o novim poticajima za pojedine gradove i županije.

Dostupni poticaji za solarne elektrane

Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljive energije

Objavljen je Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. 

U Natječaju raspoloživi iznos sredstava potpore je 10.000.000 eura. Najniži iznos potpore po projektu iznosi 15.000 eura, dok najviša 300.000 eura. Javna potpora obuhvaća 65% od ukupnih prihvatljivih troškova, s time da se može povećati do 80% (za ulaganja mladih poljoprivrednika).

Rok za podnošenje zahtjeva je od 4. ožujka 2024. ponude do 4. travnja 2024.

Više saznajte na linku.

Grad Čakovec

Za grad Čakovec je objavljen Javni poziv za sufinanciranje izgradnje solarne elektrane za vlastite potrebe obiteljskih kuća, veazno uz troškove koji su nastali tokom 2023. godine. Postojeće građevine mogu biti predmet subvencioniranja.

Prihvatljivi troškovi Javnog poziva su nabava i ugradnja sustava s FN pretvaračima za proizvodnju električne energije za kućanstva to jest vlastitu potršnju kućanstava, instalirane snage do 10 kW.

Troškovi sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, do maksimalnog iznosa od 2000 eura po kućanstvu.

Više saznajte na linku.

Javni poziv za poticaje ugradnje fotonaponske elektrane u obiteljskim kućama (EnU-4/23)

Omogućen je Javni poziv za sufinanciranju ugradnje FN elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju na krovovima obiteljskih kuća ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću (pri čemu je stupanj korisnog djelovanja ugrađenih FN modula najmanje 18%).
Prijava je omogućena samo za fizičke osobe to jest vlasnike obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponskih elektrana u pogon su u njima imali prebivalište.
Sredstva su omogućena za elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon tijekom 2023. godine (točnije od 1. siječnja) te se kreću do 50% opravdanih troškova projekta.

Javni poziv je otvoren do kraja ove godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava.

Više možete saznati na linku.

Varaždinska županija

Varaždinska županija je odobrila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Sufinanciranje solarne elektrane mogu iskoristiti fizičke osobe s prebivalištem na adresi nekretnine u području Varaždinske županiije.

Rok za prijavu je do 15.12.2023. ili do iskorištenja dostupnih sredstava.

Saznajte više informacija na web stranici Varaždinske županije.

Općina Medulin

Općina Medulin je objavila Javni poziv za dodjelu poticaja za izradu glavnog projekta te nabavu i ugradnju solarne elektrane; za izradu projekta 40% od maksimalnog opravdanog troška (od 500 eura) te za ugradnju solarne elektrane, također 40% od maksimalnog iznosa opravdanog troška od 5.000 eura.

Troškovi se sufinanciraju koji su nastali nakon objave Javnog poziva do 1.12.2023. godine (ili do 12 mjeseci prije objave Javnog poziva).

Nadalje, javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 1.12.2023.

Saznajte više na: https://medulin.hr/objavljen-javni-poziv-sufinanciranje-mjera-obnovljivih-izvora-energije/?fbclid=IwAR3boqd4yEpSlghtW0-MhyJ21LqHBer-ecAfPyBwund35u26WxAvyzxgIDA

Istarska županija

Istarska županija je raspisala Javni poziv za subvencioniranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju sunčane elektrane za proizvodnju električne enrgije u kućanstvima.

Javni poziv uključuje izradu glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima snage do 10 kW te subvencija iznosi 50%, a najviše do 400 eura s PDV-om. Nadalje, izradu energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu kućanstva, uz uvjet da se kućanstvo prijavilo za subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta solarne elektrane ili uz dokazivanje da posjeduju već glavni elektrotehnički projekt.

Subvencija iznosi 50%, najviše do 200 eura s PDV-om.

Rok za prijavu je od dana objave Javnog poziva, do 10.11.2023.

Više pročitajte na: https://www.istra-istria.hr/hr/clanci/istarska-zupanija-novosti/14931/javni-poziv-za-subvencioniranje-izrade-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-ugradnju-suncane-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima/

Ivanić Grad

Ivanić Grad je objavio javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta fotonaponske elektrane u kućanstvima u 2023. godini.

Iznos donacije iznosi do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 300 eura. Javni Poziv je otvoren najkasnije do 27. listopada 2023. godine ili do iskorištenja dostupnih sredstava.

Više pročitajte na: https://www.ivanic-grad.hr/clanci/2023/september/javni-poziv-za-sufinanciranje-izrade-glavnog-projekta-fotonaponske-elektrane-u-kucanstvima-u-2023-godini/

Općina Omišalj

Općina Omišalj je objavila Javni poziv za dodjelu poticaja za nabavu i ugradnju opreme krovne fotonaponske elektrane. Podrazumijevaju se svi troškovi nastali nakon Poziva za sufinanciranje pa sve do 10.12.2023. godine. Iznos poticaja je ukupno 2.000 EUR po postavljenoj fotonaponskoj elektrani.

Saznajte više na: https://www.omisalj.hr/informacije/ostali-javni-natjecaji-i-pozivi

Grad Kastav

Grad Kastav je objavio Javni poziv za dodjelu poticaja za izradu glavnog projekta solarne elektrane. Poticaji za solarne elektrane se mogu iskoristiti za troškove nastale od 1.1.2023. godine te mogu iznositi 50% prihvatljivih troškova, ali najviše do 1.500 EUR.

Potporu je moguće iskoristiti do 30.11.2023. ili iskorištenja sredstava.

Saznajte više na: https://kastav.hr/javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-iz-programa-de-minimis-u-2023-godini/

Općina Vrsar-Orsera

Općina Vrsar-Orsera je objavila Javni poziv za dodjelu poticaja za izradu glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima. Subvencija će iznositi 50%, a najviše do 270 eura s PDV-om.

Poziv je otvoren najkasnije do 1.11.2023. godine ili do iskorištenja sredstva.

Saznajte više na: https://www.vrsar.hr/javni-poziv-za-subvencioniranje-izrade-glavnog-elektrotehnickog-projekta-suncane-elektrane-za-proizvodnju-elektricne-energije-u-kucanstvima-za-vlastitu-potrosnju-u-2023-godini/

Grad Cres

Javni poziv za dodjelu poticaja za nabavu i ugradnju solarne elektrane je objavio i grad Cres. Iznos poticaja za fotonaponske elektrane će biti najviše 40% od ukupne investicije do iznosa od 700 EUR.

Sredstva se dodjeljuju do 15.11.2023. ili do iskorištenja sredstava.

Saznajte više na: https://www.cres.hr/javni-poziv-za-financiranje-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-gradjanima/2349?

Grad Makarska

Grad Makarska je za 2023. godinu objavio Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama.

Po obiteljskoj kući se može sufinancirati do 5.000 EUR. Poziv traje najkasnije do 1.12.2023. godine ili do iskorištenja svih sredstava.

Saznajte više na: https://makarska.hr/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-iz-programa-poticanja-obnovljivih-izvora-energije-u-obiteljskim-kucama-za-2023

Grad Labin

Grad Labin poduzetnicima i obrtnicima nudi subvencije za glavni projekt solarne elektrane. Podnošenje zahtjeva je moguće do 1.11.2023. godine ili do iskorištenja svih sredstava.

U planu su bespovratne potpore u iznosu od 50%, a maksimalni iznos po poduzetniku ili obrtniku iznosi 1.400 EUR.

Saznajte više na: http://www.labin.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-izrade-glavnog-elektrotehnickog-projekta-integriranih-fotonaponskih-elektrana-za-poduzetnike-i-obrtnike-na-podrucju-grada-labina-u-2023-godini_1

Grad Prelog

Grad Prelog omogućuje poticaje za izradu glavnog projekta solarne elektrane u kućanstvima za 2023. godinu. Iznos bespovratnog sredstva po projektu je 225 EUR.

Javni poziv je otvoren najkasnije do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja svih sredstava.

Saznajte više na: https://www.prelog.hr/natjecaji/natjecaji-zakupi-i-javni-pozivi/javni-poziv-za-sufinanciranje-glavnog-projekta-solarne-elektrane-u-kucanstvima-u-2023-godini/a8043

Grad Umag

Grad Umag omogućuje poticaje za izradu glavnog projekta u iznosu 50% troška, to jest najviše do 400 EUR. Uz to, subvencionira i izradu energetskog certifikata u 50% iznosa, a najviše do 200 EUR.

Poticaji za solarne elektrane vrijede do iskorištenja svih sredstava.

Saznajte više na: https://umag.hr/obavjesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-projektne-dokumentacije-suncane-elektrane-za-vlastitu-potrosnju-u-kucanstvima-na-podrucju-grada-umaga-587

Općina Štrigova

Općina Štrigova je objavila Javni poziv gdje nudi poticaje u iznosu 40% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 3.000 EUR.

Javni poziv je otvoren najkasnije do 15.11.2023. ili do iskorištenja svih sredstava.

Saznajte više na: http://opcinastrigova.hr/2023/06/12/javni-poziv-za-sufinanciranje-fotonaponskih-elektrana-2023/

Karlovačka županija

Karlovačka županija je objavila Javni poziv za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u svrhu izgradnje solarne elektrane.

Javni poziv traje do 31.10.2023. godine ili do iskorištenja svih sredstava.

Iznos potpore je do 100% vrijednosti projektno-tehničke dokumentacije, najviše do iznosa 7.000 EUR. Dodjela poticaja je namijenjena mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva te trgovačkim društvima i fizičkim osobama – obrtnicima.

Saznajte više na: https://www.kazup.hr/index.php/svi-javni-pozivi

Izračunajte solarni potencijal svog kućanstva

Ako razmišljate o ugradnji solarne elektrane, prvi korak prema tom cilju je razumjeti solarni potencijal vašeg kućanstva.

Solarni kalkulator kao informativni alat, pruža procjenu godišnje proizvodnje električne energije, moguće uštede na računima za struju te čak procjene smanjenja emisija stakleničkih plinova. Ovi podaci su važni za donošenje informirane odluke o odabiru optimalne opreme i veličine vaše buduće solarne elektrane.

Na temelju upisanih podataka u solarni kalkulator, na svoju e-mail adresu dobivate procjenu troška investicije u solarnu elektranu.

Solarni kalkulator uzima u obzir specifikacije solarne opreme kao što su solarni paneli i MPPT inverter, te sve pripadajuće materijale i radove potrebne za izgradnju solarne elektrane, uključujući nosače za panele, kabele, konektore te sve potrebne instalacije. Također, solarni kalkulator uključuje i troškove izrade glavnog projekta kako bi osigurao precizne informacije.

Važno je napomenuti da formirana cijena putem informativnog izračuna predstavlja iskustvenu procjenu, dok će konačna cijena biti dostavljena nakon izrade komercijalne i tehničke ponude, koja uključuje sve detalje i prilagođava se specifičnostima vašeg projekta.

Poticaji za solarne elektrane se razlikuju ovisno o gradovima i županijama i mogu dodatno pomoći u smanjenju ukupnih troškova ulaganja. Omogućavajući korak više prema održivoj i ekološki osviještenoj energetskoj budućnosti.