Reference

Provjerite neke od naših uspješnih projekata završenih u suradnji s našim klijentima.
Slika
Kategorije
2023
 • Grad Zagreb

  Izgradnja fotonaponskih sustava na krovovima zgrada Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Grupa 1 - Fotonaponske elektrane - GRAD ZAGREB (na 7 objekata, snaga 100, 270 i 300 kW)

  Budžet 1.033.233,12 Eur
 • Grad Zagreb

  Izgradnja fotonaponskih sustava na krovovima zgrada Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Grupa 2 - Fotonaponska elektrana - Zagrebački holding d.o.o. (50 kW)

  Budžet 41.668,54 Eur
 • Resalta d.o.o.

  Izvođenje radova na DC strani izgradnje fotonaponske sunčane elektrane „FNE LOG EXPERT THREE“ za korištenje obnovljivih izvora energije (1,2 MW).

  Budžet 151.622,88 Eur
 • Općina Medulin

  Dobava, isporuka i montaža fotonaponske elektrane za prozvodnju električne energije na zgradi "Vatrogasni dom Medulin" (12 kW).

  Budžet 13.235,86 Eur
 • Općina Medulin

  Dobava, isporuka i montaža fotonaponske elektrane za prozvodnju električne energije na zgradi "Djećji vrtić Polimer" (27,6 kW).

  Budžet 30.853,24 Eur
2022
 • Komunalije d.o.o. Novalja

  Projektiranje, izgradnja i pokusni rad na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Novalja - UPOV Novalja „Vrtić“

  Budžet 942.597,39 Eur
 • Zagorski vodovod d.o.o.

  Izgradnja vodoopskrbnog sustava Lukovčak - visoke zone zaselka Grki u sklopu izgradnje vodoopskrbnog sustava na području Općine Đurmanec

  Budžet 13.906,45 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Izgradnja nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Međimurske županije - III. faza

  Budžet 381.174,37 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Rekonstrukcija razvodnih ormara automatike i spajanje na NUS, VS Železna gora i VS Dragoslavec

  Budžet 13.958,08 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Rekonstrukcija elektro razvodnog ormara Zdenac 2, crpilište Nedelišće

  Budžet 22.441,52 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Rekonstrukcija elektro razvodnog ormara VT Sveti Urban

  Budžet 12.985,73 Eur
 • Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

  Nadogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Zaprešić

  Budžet 1.372.461,74 Eur
 • Tekija d.o.o.

  Projektiranje i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Pleternica 15.300 ES

  Budžet 491.074,39 Eur
 • Vode Jastrebarsko d.o.o.

  Programiranje SCADA aplikacije za rad UPOV-a Jastrebarsko

  Budžet 123.284,01 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Radovi na rekonstrukciji glavnog razvodnog ormara na Crpilištu Nedelišće

  Budžet 66.295,04 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Radovi na rekonstrukciji glavnog razvodnog ormara na Crpilištu Prelog

  Budžet 66.188,86 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Radovi na rekonstrukciji razvodnih ormara upravljačke zgrade i Zdenca 1 na Crpilištu Prelog

  Budžet 65.949,57 Eur
 • Moslavina d.o.o.

  Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje: Grupa A.3 Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina – II u sklopu EU projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Kutina

  Budžet 80.729,63 Eur
 • Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

  Izgradnja kanalizacijske mreže Aglomeracije Kraj Donji u okviru EU projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Zaprešić

  Budžet 235.369,53 Eur
 • Vodne usluge d.o.o.

  Rekonstrukcija i izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje u sklopu EU projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci

  Budžet 23.691,02 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Radovi na rekonstrukciji razvodnih ormara automatike i spajanje na NUS

  Budžet 62.379,72 Eur
 • Grad Zagreb

  Zamjena glavnog razvodnog ormara u Gradskom dramskom kazalištu Gavella

  Budžet 29.567,69 Eur
 • Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

  Radovi rekonstrukcije transformatorske stanice 1TS651 Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

  Budžet 430.889,02 Eur
 • HEP-Proizvodnja d.o.o.

  Radionička izrada energetskih razdjelnica i ormara mjerenja, upravljanja i regulacije u sklopu Zamjene sustava napajanja i upravljanja u crpnoj stanici rashladne vode TE-TO Sisak

  Budžet 159.154,69 Eur
 • HEP ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek

  Niskonaponski sklopni blokovi sa dodatnim poljem za priključenje elektrane/kupca snage 100 kW do 500 kW za distribucijsko područje Elektroslavonija Osijek ( je Okvirni sporazum na 2 godine)

  Budžet 221.353,49 Eur
 • HEP-Proizvodnja d.o.o.

  Isporuka materijala i opreme, izvođenje elektro radova, radova mjerenja, regulacije i upravljanja na uklanjanju kotla K7 i izgradnji niskotlačnog parnog kotla br. 3

  Budžet 402.654,46 Eur
 • INA-Industrija nafte d.d.

  Isporuka rezervnih dijelova i usluga za održavanje linearnih sustava dubinskih sisaljki s klipnim šipkama tip SM

  Budžet 517.323,10 Eur
 • INA-Industrija nafte d.d.

  Nabava, isporuka opreme i izvođenje radova energetike na novim trafostanicama procesne oznake TS 384 i TS 390 u Rafineriji nafte Rijeka

  Budžet 1.350.705,72 Eur
 • INA-Industrija nafte d.d.

  Izrada RTU i PLC ormara za nove trafostanice procesne oznake TS 384 i TS 390 u Rafineriji nafte Rijeka

  Budžet 90.941,67 Eur
2021
 • Varkom d.d.

  Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Varaždinske Toplice

  Budžet 154.266,13 Eur
 • Pragrande d.o.o.

  Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Valkane

  Budžet 116.235,22 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Rekonstrukcija elektroinstalacija Zdenca 2 na vodocrpilištu Nedelišće

  Budžet 24.947,07 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Rekonstrukcija elektroinstalacija na Zdenac 3 CP Nedelišće

  Budžet 20.271,61 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Rekonstrukcija elektroinstalacija na PS Lopatinec

  Budžet 44.449,17 Eur
 • Vode Jastrebarsko d.o.o.

  Izgradnja vodosprema te dogradnja i rekonstrukcija odvodnje otpadnih voda sustava Grada Jastrebarsko s područja aglomeracije Jastrebarsko

  Budžet 107.612,25 Eur
 • Koprivničke vode d.o.o.

  Radovi na proširenju postojećeg sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica, Grupa 2. Elektrotehnički radovi i radovi na NUS-u u okviru EU projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnice

  Budžet 367.642,18 Eur
 • Koprivničke vode d.o.o.

  Radovi na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje i vodoopskrbe, izgradnji i rekonstrukciji NUS-a na sustavu vodoopskrbe i odvodnje na području grada Koprivnice te dogradnji pogonske zgrade UPOV-a, Grupa 2 – Elektroradovi i radovi na NUS-u u okviru EU projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnice

  Budžet 1.034.045,70 Eur
 • 6. Maj odvodnja d.o.o.

  Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje, Grupa 1. Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija - Umag na UPOV "Umag" i ispust uređaja u sklopu EU projekta Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad Istarski

  Budžet 89.416,83 Eur
 • 6. Maj odvodnja d.o.o.

  Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje, Grupa 2. Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Savudrija – Umag u sklopu EU projekta Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad Istarski

  Budžet 150.413,28 Eur
 • Izvor Ploče d .o.o.

  Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sanacija dijela vodoopskrbne mreže Aglomeracije Ploče u okviru EU projekta Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče

  Budžet 683.634,25 Eur
 • Varkom d.d.

  Rekonstrukcija, proširenje i nadogradnja sustava odvodnje otpadne vode na području Varaždinskih Toplica, Tuhovca, Lukačevca Topličkog, Svibovca i Jalševca Svibovečkog u sklopu EU projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždinske Toplice

  Budžet 74.948,74 Eur
 • Vertiv Croatia d.o.o.

  Izvođenje elektro montaže, kabliranje i ispitivanje modula Data centra Edgeconnex AMS05PH02, AMS05PH03, AMS05PH04, AMS05PH05 i AMS05PH06

  Budžet 314.461,23 Eur
 • Vertiv Croatia d.o.o.

  Izvođenje elektro montaže, kabliranje i ispitivanje modula Data centra IXCellerate MOS5

  Budžet 109.701,92 Eur
 • KBC Rijeka

  Izrada elektro ormara, ožičenje i montaža razdjelnika za potrebe KBC Rijeka

  Budžet 363.740,63 Eur
 • Kamgrad objekti d.o.o.

  Radionička izrada i ispitivanje elektro ormara (kompletno izrađeni Razvodni ormari) za projekt „Stambeno poslovna građevina Gajnice“

  Budžet 11.603,03 Eur
 • HEP-Proizvodnja d.o.o.

  Izrada novog automatiziranog ormara napajanja cjelokupne vanjske rasvjete u TE-TO Zagreb

  Budžet 16.796,25 Eur
 • HEP-Proizvodnja d.o.o.

  Rekonstrukcija ormara napajanja u EX zoni pomoćne kotlovnice za potrebe TE-TO Sisak

  Budžet 62.517,12 Eur
 • HEP d.d.

  Proširenje postojećeg sustava zaštite industrijskih procesnih sustava – faza 1

  Budžet 259.101,47 Eur
 • HEP Toplinarstvo d.o.o.

  Nadogradnja sustava SCADA za upravljanje ventilima u oknima vrelovoda sustava CTS-Sisak

  Budžet 3.105,96 Eur
 • Perutnina Ptuj d.o.o. Slovenija

  Nadogradnja upravljačkog sustava rashladnih strojeva zajedno s elektroormarima

  Budžet 432.029,25 Eur
 • Kutjevo d.d.

  Nabava i isporuka softvera prijemne vage (PLC uređaj, PC računalo, SCADA runtime licenca, program za PLC i SCADA)

  Budžet 39.781,83 Eur
 • INA-Industrija nafte d.d.

  Nabava, isporuka, instalacija i puštanje u rad komunikacijske (elektro-instrumentacijske) opreme na SCADA sustavu ESP sustava grupe I, II i III, Hrvatska; Instalacija i puštanje u rad električnog potopnog telemetrijskog sustava; Instalacija i puštanje u rad SCADA sustava na centralnoj lokaciji.

  Budžet 3.328,29 Eur
 • HEP-Proizvodnja d.o.o.

  Rekonstrukcija napajanja rotobagera YEAF35 za potrebe TE-Plomin

  Budžet 75.652,00 Eur
2020
 • Zagorski vodovod d.o.o.

  Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Marija Bistrica, Vodospremnik "Hum Bistrički"

  Budžet 17.833,48 Eur
 • Zagorski vodovod d.o.o.

  Izgradnja vodoopskrbne mreže Visoke zone naselja Gornji Macelj

  Budžet 14.234,18 Eur
 • Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.

  Proširenje ispitne stanice distributivnih transformatora (TS, NN, SN)

  Budžet 187.255,11 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Instalacija i konfiguracija softverske platforme nadzorno-upravljačkog sustava vodoopskrbe Nedelišće

  Budžet 49.107,44 Eur
 • Koprivničke vode d.o.o.

  Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže naselja Lukovec

  Budžet 10.608,79 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Dogradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe u Međimurskoj županiji – II. Faza

  Budžet 306.082,54 Eur
 • Međimurske vode d.o.o.

  Konfiguracija sustava NUS-a vodoopskrbe II faza za DNP3 protokol

  Budžet 5.521,27 Eur
 • Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

  Opremanje i puštanje u rad bunara na vodocrpilištu Delovi

  Budžet 35.626,26 Eur
 • Opća bolnica Dr. Ivo Pedišić u Sisku

  Elektrotehnički radovi na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić u Sisku – izgradnja Središnjeg paviljona – Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP) i Dnevna bolnica

  Budžet 171.354,13 Eur
 • Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

  Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacjiske mreže; rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u okviru EU projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Zaprešić

  Budžet 2.472.649,28 Eur
 • Zagorski vodovod d.o.o.

  Izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar - Lot I i Lot III

  Budžet 712.057,87 Eur
 • Komunalije d.o.o. Novalja

  Sanacija i dogradnja javnog sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Novalja u okviru EU projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Novalja

  Budžet 899.268,35 Eur
 • Vode Lipik d.o.o.

  Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i izgradnja te rekonstrukcija sustava odvodnje u okviru EU projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac

  Budžet 167.978,51 Eur
 • Vertiv Croatia d.o.o.

  Izvođenje elektro montaže, kabliranje i ispitivanje modula Data centra MEEZA DIA 03 Qatar (2 * 1 MW)

  Budžet 935.371,38 Eur
 • Vertiv Croatia d.o.o.

  Izvođenje elektro montaže, kabliranje i ispitivanje modula Data centra WAW03 Varšava (1 MW)

  Budžet 41.020,23 Eur
 • Vertiv Croatia d.o.o.

  Izvođenje elektro montaže, kabliranje i ispitivanje modula Data centra ORANGE (200 kW)

  Budžet 14.604,82 Eur
 • Vertiv Croatia d.o.o.

  Izvođenje elektro montaže, kabliranje i ispitivanje modula Data centra BECLOUD (2 MW)

  Budžet 32.745,37 Eur
 • Vertiv Croatia d.o.o.

  Izvođenje elektro montaže, kabliranje i ispitivanje modula Data centra Russia 3 i 4 (IXCellerate-2) (1,2 MW)

  Budžet 41.977,12 Eur
 • Vertiv Croatia d.o.o.

  Izvođenje elektro montaže, kabliranje i ispitivanje modula Data centra IS PARKLANDS IDC8

  Budžet 201.255,67 Eur
 • Alfa Stan Bužanova d.o.o.

  Izgradnja stambeno poslovne građevine Blok Bužanova Štrigina

  Budžet 849.718,24 Eur
 • Sensa Nekretnine d.o.o.

  Izrada +NN i RO elektro ormara za trgovački centar Špansko Z centar

  Budžet 59.459,82 Eur
 • HEP-Proizvodnja d.o.o.

  Zamjena razvodnih ormara u GHE Orlovac

  Budžet 56.892,29 Eur
 • INA-Industrija nafte d.d.

  Propane/Propylene splitter (PPS U-391 i PPS spremnički prostor U-335 i interconnecting) u rafineriji nafte Rijeka – izvođenje svih instalacijskih radova i puštanja u pogon sustava instalacije procesnog grijanja

  Budžet 520.128,28 Eur
2019
 • Zagorski vodovod d.o.o.

  Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Marija Bistrica, Opskrba vodom niske zone naselja Marija Bistrica, Vodospremnik CERINE

  Budžet 27.729,18 Eur
 • VIOP d.o.o.

  Izgradnja vodoopskrbnog sustava Žolekov Breg – crpna stanica „Košenine“ i vodospremnik i hidrostanica „Žolekov Breg“

  Budžet 32.918,02 Eur
 • Komunalije d.o.o. Đurđevac

  Izgradnja sekundarne kanalizacije u Virju

  Budžet 14.671,64 Eur
 • Končar-Distributivni i specijalni transformatori d.d.

  Rekonstrukcija i prenamjena dijela distributivnog centra Jankomir, Josipa Lončara 9a, Zagreb

  Budžet 173.997,44 Eur
 • JANAF

  Modernizacija sustava vatrodojave, proširenje sustava tehničke zaštite uz integraciju sustava vatrodojave te modernizacije i upravljanja gašenjem spremničkog prostora Terminala Virje

  Budžet 173.769,20 Eur
 • Vertiv Croatia d.o.o.

  Izvođenje elektro montaže, kabliranje i ispitivanje modula Data centra Russia 1 i 2 (1,2 MW)

  Budžet 39.195,83 Eur
 • Ljekarne Plantak

  Izvođenje radova energetske obnove za Ljekarne Plantak, Elektroinstalacije

  Budžet 37.097,64 Eur
 • HEP-Proizvodnja d.o.o.

  Rekonstrukcija pogona i upravljanje pumpama bunarske, pitke i tehnološke vode u Pogonu TE-TO Zagreb

  Budžet 437.976,60 Eur
 • HEP-Proizvodnja d.o.o.

  Isporuka i ugradnja mjerača protoka vode kroz C4 blok K

  Budžet 19.204,99 Eur
 • TE Plomin d.o.o.

  Rekonstrukcija lamelarne taložnice (postrojenja za obradu oborinskih voda) u TE Plomin

  Budžet 54.125,81 Eur
 • Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec

  Zamjena zastarjelih elektro ormara, programiranje PLC uređaja i izrada nove SCADA aplikacije po principu „ključ u ruke“

  Budžet 64.298,26 Eur
2018
 • Zagrebački holding d.o.o.

  Razvodni ormari i oprema s ugradnjom za spajanje crpki ICS-a

  Budžet 51.540,36 Eur
 • Varkom d.d.

  A-3. Dogradnja sustava odvodnje – Općina Vidovec i Maruševec u okviru EU projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin

  Budžet 538.681,69 Eur
 • HEP Proizvodnja d.o.o.

  Izvođenje elektro radova, mjerenja, regulacije i upravljanja na izgradnji drugog niskotlačnog parnog kotla u novoj kotlovnici (2x35 t/h) u pogonu Elektrana - toplana Zagreb, Zagorska 1

  Budžet 170.913,80 Eur
 • HEP-Proizvodnja d.o.o.

  Nabava i ugradnja opreme za telemetrijski nadzor, prikupljanje, kontrolu i registraciju obračunskih podataka zahvaćenih voda

  Budžet 14.566,97 Eur
 • TE Plomin d.o.o.

  Isporuka rezervnih ladica za MCC

  Budžet 19.244,34 Eur
 • HEP Toplinarstvo d.o.o.

  Elektrotehnički radovi na rekonstrukciji toplinskih podstanica u Ulici J. Dobrile u Velikoj Gorici

  Budžet 9.345,74 Eur
 • Pliva Hrvatska d.o.o.

  Izvođenje elektromontažnih radova u okviru projekta SMJ-2050 – Peptides na lokaciji Savski Marof, u pogonu Sinteza SM2

  Budžet 480.964,74 Eur
 • Pliva Hrvatska d.o.o.

  Izvođenje elektromontažnih radova u okviru projekta SMJ-2010 – Sterile API na lokaciji Savski Marof, u pogonu Sinteza SM2

  Budžet 205.003,92 Eur
 • INA-Industrija nafte d.d.

  Dobava, ugradnja i puštanje u rad sustava lineranih pogona dubinskih sisaljki s klipnim šipkama za 13 bušotina

  Budžet 619.815,52 Eur
 • HEP-Proizvodnja d.o.o.

  Izgradnja novog niskonaponskog razvoda za potrebe EL-TO Zagreb

  Budžet 367.642,18 Eur
2017
 • Koprivničke vode d.o.o.

  Izgradnja kanalizacije naselja Goričko, Kunovec i Botinovec Ivanečki

  Budžet 17.731,90 Eur
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

  Nabava roba i usluga u svrhu sanacije fekalne crpne stanice Vukovarska

  Budžet 34.081,65 Eur
 • Moslavina d.o.o. Kutina

  Elektroinstalacije u sklopu izgradnje magistralnog vodovoda Kutina - Lipovljani

  Budžet 134.499,21 Eur
 • Zagrebački holding d.o.o.

  Isporuka i montaža elektroormara za napajanje tržnice Utrina

  Budžet 5.637,14 Eur
 • HEP-Toplinarstvo d.o.o. Sisak

  Izvođenje radova na sustavu za balansiranje CTS Sisak

  Budžet 38.091,50 Eur
 • HEP Proizvodnja d.o.o.

  Izvođenje elektro i radova na mjerenju, regulaciji i upravljanju na Izgradnji Steam Block kotlovnice u TE-TO Zagreb po principu ˝ključ u ruke˝

  Budžet 571.276,33 Eur
 • HEP Proizvodnja d.o.o.

  Zamjena ormara crpki rashladne vode u HE Rijeka

  Budžet 23.755,39 Eur
 • TE Plomin d.o.o.

  Zamjena pomoćnog parnog kotla - izvedba elektroenergetskih instalacija i instalacija mjerenja, regulacije i upravljanja

  Budžet 144.203,33 Eur
 • TE Plomin d.o.o.

  Zamjena MCC (Upravljanja elektromotornih pogona) kotla i strojarnice

  Budžet 762.757,98 Eur
 • HEP Toplinarstvo d.o.o.

  Izvođenje elektroradova na 17 toplinskih stanica u Gradu Zagrebu i na 8 stanica u Cvjetnom naselju, Velika Gorica

  Budžet 9.066,20 Eur
 • Dukat d.d.

  Dobava, montaža i električno povezivanje mjerila protoka i potrošnje komprimiranog zraka sa integracijom u nadzorni sustav u Tvornici Dukat, Zagreb, M. Čavića 9

  Budžet 25.170,75 Eur
 • Rafinerija nafte Brod d.d.

  Isporuka radarskih mjerača nivoa

  Budžet 1.952,35 Eur
2016
 • Pragrande d.o.o.

  Dobava i izvođenje radova na ugradnji zapornice na kanalu Pragrande

  Budžet 205.331,10 Eur
 • Hidrobel d.o.o. Belišće

  Izvođenje elektroinstalaterskih radova u sklopu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Gat (Izgradnja sustava kanalizacije naselja Martijanci, Kunišinci i Tiborijanci)

  Budžet 70.464,14 Eur
 • Općina Poličnik

  Izgradnja uređaja za pročišćavanje fekalnih i tehnoloških otpadnih voda u Poslovnoj zoni Grabi u Općini Poličnik

  Budžet 145.284,75 Eur
 • Pliva Hrvatska d.o.o.

  Izvođenje montažnih elektro i MUR radova u okviru projekta SMJ-2052 - Povećanje kapaciteta Pogona za obradu otpadnih voda (WWTP)

  Budžet 107.020,31 Eur
 • Komunalije d.o.o. Đurđevac

  Izvođenje elektroinstalacija u sklopu izgradnje vodocrpilišta Đurđevac - 2. Faza

  Budžet 279.904,50 Eur
 • Komunalno društvo Pag d.o.o.

  Izgradnja crpilišta ˝Vrčići˝ na otoku Pagu

  Budžet 196.621,20 Eur
 • Pragrande d.o.o.

  Izrada, montaža, testiranje i primopredaja nadzornoupravljačkog sustava kanalizacijskog sustava grada Pule

  Budžet 235.650,44 Eur
 • Pliva Hrvatska d.o.o.

  Izrada električnih instalacija glavnog razvoda, slabe i jake struje na Novoj Zgradi kvalitete u Savskom Marofu

  Budžet 387.196,31 Eur
 • Pliva Hrvatska d.o.o.

  Izvođenja radova zamjene srednjenaponskog postrojenja trafostanice TS 5 SORBITOL

  Budžet 41.903,31 Eur
 • HEP Proizvodnja d.o.o.

  Izvođenje elektro radova na izgradnji kotlovnice za novi niskotlačni parni kotao u Pogonu Elektrana - Toplana, Zagreb, Zagorska 1, po sustavu ˝ključ u ruke˝

  Budžet 256.953,48 Eur
 • KIM Mljekara Karlovac d.o.o.

  Dobava, ugradnja i povezivanje mjerila protoka i energije te opreme za prikaz i vizualizaciju mjernih mjesta s mogućnošću arhiviranja i pregledavanja podataka iz arhive u Tvornici KIM Karlovac, Mekušanska c. 51.

  Budžet 64.370,56 Eur
 • INA-Industrija nafte d.d.

  Nabava, implementacija i puštanje u rad procesnih analizatora točke rosišta vode i ugljikovodika

  Budžet 283.230,47 Eur
2015
 • Vode Vrbovsko d.o.o.

  Proširenje postojećeg nadzorno upravljačkog sustava na vodoopskrbnom sustavu grada Vrbovskog

  Budžet 24.939,52 Eur
 • Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

  Isporuka i ugradnja računalne i programske opreme - telemetrije za postojeće sustave vodoopskrbe i odvodnje

  Budžet 89.884,27 Eur
 • Komunalac Pakrac d.o.o.

  Izvođenje elektrotehničkih radova na uključenju Crpilišta „Gaj“ u vodoopskrbni sustav Pakrac-Lipik

  Budžet 188.688,65 Eur
 • Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

  Izvođenje radova na instalaciji novog Nadzorno-upravljačkog sustava na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Zaprešiću

  Budžet 50.125,72 Eur
 • Pliva Hrvatska d.o.o.

  Tehnološke i netehnološke elektroinstalacije (Sinteza SM2 - Dogradnja API pogona u Savskom Marofu)

  Budžet 1.308.484,20 Eur
 • Pliva Hrvatska d.o.o.

  TS i NN razvod, SMJ-1900 (Izvođenje elektroinstalacija na izgradnji transformatorske stanice i niskonaponskog razvoda u Savskom Marofu)

  Budžet 505.957,86 Eur
2014
 • Vode Vrbovsko d.o.o.

  Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbnog sustava Grada Vrbovskog - II faza

  Budžet 96.415,48 Eur
2013
 • Moslavina d.o.o.

  Izgradnja pristupnog puta i spojnih cjevovoda na crpilištu "Osekovo" i opremanje zdenaca LoPoZ-1 i LoPoZ-3

  Budžet 206.259,52 Eur
 • Virkom d.o.o.

  Izgradnja uređaja za preradu vode za piće - Bikana Virovitica – rekonstrukcija i dogradnja

  Budžet 176.631,60 Eur
 • Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci

  Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbnog sustava grada Križevaca - 2. faza realizacije (15 vodoopskrbnih stanica)

  Budžet 109.081,16 Eur
 • Pliva Hrvatska d.o.o.

  Izvođenje elektrotehničkih radova na rekonstrukciji postrojenja za obradu otpadnih voda SOOV (WWTP Pliva Savski Marof)

  Budžet 196.073,00 Eur
2012
 • Vode Vrbovsko d.o.o.

  Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbnog sustava Grada Vrbovskog - I faza

  Budžet 64.747,49 Eur
 • TPK Orometal d.d.

  Elektromotorni i niskonaponski elektrorazvod, rasvijeta, uzemljenje i zaštita od munje parne kotlovnice Hospira

  Budžet 133.360,26 Eur
2010
 • Virkom d.o.o.

  Adaptacija linije za filtraciju vode na Vodocrpilištu Bikana

  Budžet 745.709,65 Eur
2009
 • Pliva Hrvatska d.o.o.

  Odvodnja sanitarno tehnoloških otpadnih voda lokacije Pliva u Savskom Marofu, SMJ-1600 ICS

  Budžet 379.715,86 Eur
 • Pliva Hrvatska d.o.o.

  Odvodnja sanitarno tehnoloških otpadnih voda lokacije Pliva u Savskom Marofu, SMJ-1600 ICS

  Budžet 379.715,86 Eur
2008
 • Virkom d.o.o.

  Adaptacija linije za filtraciju vode na Vodocrpilištu Bikana

  Budžet 425.937,97 Eur
1882