Nazad

Koraci za realizaciju solarne elektrane

Implementiranje solarne elektrane je važan iskorak za iskorištavanje sunčeve energije. Uz pažljivo istraživanje i planiranje, možete osigurati maksimum svoje solarne investicije.

17.01.2023.
Slika
Slika

Prvi korak za kupnju solarne elektrane je prikupljanje informacija investitora o potrebama i mogućnostima objekta. Nakon toga, slijedi izrada projektne dokumentacije za izradu solarne elektrane koja traje oko mjesec dana.

Nakon projektiranja, čeka se odobrenje od strane HEP-a da je planirana izrada solarne elektrane u skladu s pravilima i mogućnostima objekta. Na kraju, ugrađujemo vašu solarnu elektranu u objekt te ju puštamo u pogon.

Cjelokupni proces dobivanja i ugradnje solarne elektrane traje otprilike tri do četiri mjeseca.

Zahtjevi za ugradnju solarne elektrane za vlasnika objekta

Kako bi projektirao i ugradio svoju solarnu elektranu, investitor mora biti vlasnik ili suvlasnik objekta gdje želi ugraditi solarnu elektranu. Važno je da račun za električnu energiju glasi na vlasnika objekta.

Objekt mora ispuniti određene zahtjeve

Utjecaj na odabir solarnog sustava ovisi o veličini krova, vrsti priključka te količini potrebne električne energije.

Solarne elektrane s jačim fotonaponskim modulima (što znači da mogu proizvesti veće količine električne energije) su ujedno i veće dimenzije. Stoga, veličina i starost krova objekta utječe na izbor jačine i broja solarnih elektrana koje je moguće ugraditi.

Postavljanje solarne elektrane na krov

Naravno, postavljanje solarnih elektrana na stari i dotrajali krov predstavlja moguće troškove u budućnosti. Ugradnja solarnih elektrana na stari pokrov stvara rizik od oštećenja i puknuća panela solarnih elektrana.

Solarne elektrane optimalno rade na pokrovima poput ravnog krova te krova napravljenih od lima i crijepa. Količina sakupljene električne energije uvelike ovisi o na kojem mjestu krova je postavljena solarna elektrana. Nadalje, solarni paneli se uvijek postavljaju na južnoj strani objekta kako bi se osiguralo optimalno sakupljanje sunčeve svjetlosti.

Postavljanje solarnih elektrana prema jugu, rezultira većom količinom sakupljene energije zbog izraženije sunčeve svjetlosti. Solarni paneli se nikada ne postavljaju na sjevernu stranu krova objekta zbog vrlo male količine sunčeve svjetlosti.

Vrste električnih priključaka

Vrsta priključaka koju objekt može imati, su jednofazni ili trofazni priključci. Vlasnik objekta mora imati na umu da jednofazni priključak ima ograničenje vezano uz snagu invertera solarne elektrane. Dok je trofazni priključak pogodan za solarne elektrane to jest invertere jačih snaga (ujedno skladišti veće količine električne energije).

Prije projektiranja solarnog sustava, vlasnik podnosi zahtjev za priključenje objekta u elektroenergetsku mrežu s informacijom o vrsti i snazi priključka.

Vlasnik objekta mora saznati koju vrstu priključka ima u svojem kućanstvu kako bi priključio solarnu elektranu na svoj objekt.

Projektna dokumentacija za solarne elektrane

Prije slanja zahtjeva za odobrenje HEP-u, vlasnik mora imati izrađeni projektni plan za solarnu elektranu.

Projektna dokumentacija se sastoji od izrađenog detaljnog plana izrade i specifikacija solarnih elektrana. Definiraju se specifikacije željenu solarnu elektranu, kalkulacije i planovi troškova za električnu energiju, izračuni uštede novaca i smanjenja štetnih utjecaja na okoliš korištenjem obnovljivih izvora energije i drugo.

Osim toga u projektnoj dokumentaciji se dostavljaju:

  • Važeći dokaz o zakonitosti objekta
  • Dokaz vlasništva ili suvlasništva
  • Preslika važeće osobne iskaznice vlasnika ili suvlasnika
  • Prosječna potrošnja objekta u jedinici kWh za zadnjih 12 mjeseci
  • Potvrda o istovjetnosti katastarskih čestica
  • Ako je potrebno, odobrenje konzervatora
  • Vrsta i snaga priključka objekta
  • Skica i tlocrt krova objekta
  • Nekoliko fotografija objekta i krova

Izrada projekta može trajati do 30 dana.

Nakon što je projektna dokumentacija gotova, šalje se HEP-u na odobrenje. HEP mora dati dozvolu za ugradnju solarne elektrane te puštanje iste u pogon.  

Instalacija i priključenje solarne elektrane

Kao što je već spomenuto, vlasnici objekta su dužni HEP-u predati projektnu dokumentaciju za solarnu elektranu sa zahtjevom za provjeru mogućnosti priključenja kućanstva s vlastitom proizvodnjom. S time, da se koriste kopije za predaju dokumentacije HEP-u, dok se originalna dokumentacija ostaje kod podnositelja zahtjeva.

HEP šalje odgovor najduže 15 dana nakon primitka zahtjeva. HEP šalje dokumente koji sadrže obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom, ponudu za opremanje obračunskog mjernog mjesta kućanstva s vlastitom proizvodnjom te ugovor o korištenju mreže.

Tek nakon zaprimljenog odgovora HEP-a, dozvoljena je ugradnja solarne elektrane na krov objekta. Vlasnik objekta predaje zahtjev za promjenu statusa kod kućanstva s vlastitom proizvodnjom te plaća za ponudu za opremanje obračunskog mjernog mjesta kućanstva s vlastitom proizvodnjom na račun HEP-a nakon ugradnje solarnog sustava.

Nakon uplate, HEP zamjenjuje električno brojilo i dostavlja dozvolu za trajni pogon solarne elektrane.

Sufinanciranja za ugradnju solarne elektrane

U Hrvatskoj su dostupna brojna sufinanciranja i potpore za kupnju solarnih elektrana namijenjenih obiteljskim kućama od strane državnih i lokalnih ustanova.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je otvorio poziv za lokalne i regionalne samouprave za sufinanciranje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju, u samostalnom ili mrežnom radu.

Potrebno vam je nekoliko minuta da izračunate trošak vašeg solarnog projekta. Isprobajte ovdje.