Nazad

Široka primjena kotlovskih postrojenja u industrijama

U području modernizacije i automatizacije kotlovskih postrojenja u toplinarstvu, postoji niz usluga i rješenja za povećanje učinkovitosti i optimizaciju sustava.

23.02.2023.
Slika
Slika

U području modernizacije i automatizacije kotlovskih postrojenja u toplinarstvu, postoji niz usluga i rješenja za povećanje učinkovitosti i optimizaciju sustava. Neka od tih rješena smo primjenili i sami.

Kotlovska postrojenja imaju važnu funkciju u proizvodnji toplinske energije pretvarajući kemijsku energiju goriva u toplinsku energiju.

Parni kotao je ključna komponenta u tom procesu, koja omogućuje generiranje pare visokog tlaka i temperature. Ta para se zatim koristi za različite svrhe u različitim industrijama.

Primjena kotlovskih postrojenja je vrlo raznolika i obuhvaća različite industrije i sektore poput:

  • Energetika: Kotlovi se koriste u termoelektranama i kogeneracijskim postrojenjima za proizvodnju električne energije i istovremeno korištenje otpadne topline za grijanje ili industrijske procese.
  • Industrija hrane i pića: Kotlovi se koriste u pekarama, prehrambenoj industriji, mliječnim industrijskim postrojenjima i drugim sličnim sektorima za proizvodnju pare za preradu hrane, zagrijavanje i kuhanje.
  • Kemijska industrija: Kotlovi se koriste u kemijskoj industriji za razne procese kao što su proizvodnja pare, destilacija, refluks, sušenje i druge termičke operacije.
  • Naftna industrija: Kotlovi se koriste u rafinerijama nafte za zagrijavanje i obradu sirovina, proizvodnju pare i općenito kao izvor topline u različitim procesima.
  • Farmaceutska industrija: Kotlovi se koriste u proizvodnji lijekova, farmaceutskim tvornicama i laboratorijima za sterilizaciju, proizvodnju pare za sterilne procese i druge termičke operacije.

Kotlovska postrojenja i njihova primjena

Općenito, kotlovi se primjenjuju u svim industrijama i pogonima gdje je potrebna toplinska energija za procese proizvodnje, grijanje, klimatizaciju ili druge svrhe.

Usluge nadzora i upravljanja kotlovskim postrojenjima imaju svrhu osiguranja jednostavnijeg i učinkovitijeg poslovanja, smanjenja troškova i mogućnosti pogrešaka u radu. Povezivanje i automatski rad cjelokupnog postrojenja, s minimalnom interakcijom korisnika je prednost koja omogućuje uštedu energije i posljedično očuvanje okoliša.

Jedan od primjera uspješne izvedbe projekta je izgradnja krovnih kotlovnica s toplinskim pumpama za grijanje zgrada u Slavonskom Brodu. U ovom projektu smo proveli modernizaciju i automatizaciju toplinskih stanica te sustava za povrat kondezata na toplinskim stanicama za HEP Toplinarstvo, Pogon Sisak. Kroz naše inovativne pristupe, omogućili smo i detaljnu dijagnostiku sustava, dojavu smetnji i poremećaja putem alarma i SMS poruka.

Rješenja poput ovih, projektirana u kombinaciji s elektro ormarima s funkcijom upravljanja kotlovnica doprinose učinkovitosti i održivosti kotlovskih postrojenja.