Nazad EU Projekti

Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Duplico uvođenjem naprednih IKT rješenja-KK.03.2.1.19.0855

Slika

IKT rješenja

Uspješno proveden projekt!

Tvrtka Duplico d.o.o. 22.11.2019. godine započela je s provedbom projekta ˝Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Duplico uvođenjem naprednih IKT rješenja, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2, referentne oznake: KK.03.2.1.19.0855

Ukupna vrijednost projekta je 1,616,187,50kn.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.282.950,00kn, a iznos odobrenih bespovratnih sredstava 832.000,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta je 22.11.2019. – 22.11.2020.

Predmetni projekt uključuje nabavu specijaliziranih IKT rješenja – ERP poslovnog sustava, sustava za izradu kalkulacija troškova projekata i sustava za napredno planiranje proizvodnje, što će dovesti do integracije poslovnih funkcija, optimizacije 11 procesa te učinkovitije organizacije rada. Time će se adresirati i efektno riješiti središnji problem poslovanja tvrtke – nepovezanost ključnih poslovnih procesa.

Provedbom projekta postići će se njegov specifični cilj, povećati tržišna konkurentnost Duplica i učinkovitost cjelokupnog poslovanja, što će dovesti do rasta prihoda od prodaje te povećanja broja zaposlenih, čime će se direktno pozitivno utjecati na ciljne skupine projekta – tvrtku samu te njene djelatnike

Tijek provedbe projekta:

20.12.2018. Predana projektna prijava

30.10.2019. Zaprimljena odluka o financiranju projekta

22.11.2019. Službeni početak projekta

22.11.2019. Sklapanje ugovora o pružanju konzultantskih usluga podrške u upravljanju projektom i provedbe postupaka nabave za projekt „Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Duplico uvođenjem naprednih IKT rješenja“ br. 06-21112019 sa tvrtkom Epilog d.o.o., OIB 32445893123

18.12.2019. Objavljena obavijest o nabavi na stranici strukturnih fondova https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/optimizacija-poslovnih-procesa-tvrtke-duplico-uvo-enjem-naprednih-ikt-rje-enja/

13.01.2020. Donesena odluka o odabiru ekonomsli najpovoljnije ponude

15.01.2020. Sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava referentne oznake KK.03.2.1.19.0855

20.01.2020. Sklopljen ugovor o nabavi br. IKT-ERP/2020 s tvrtkom Infokom d.o.o. OIB 68111664044

22.11.2020. Završetak projekta – Uspješno implementiran ERP poslovni softver, rješenje za izradu kalkulacija troškova projekata i sustava za napredno planiranje proizvodnje i izvršena edukacija djelatnika

Objavljen je članak o prpjektu na mrežnim stranicama BUG.hr:
https://www.bug.hr/promo/uz-duplico-digitalna-buducnost-postala-je-sadasnjost-17356

  • Slika
  • Slika
  • Slika