Nazad EU Projekti

Modernizacija tvrtke Duplico d.o.o.-KK.03.2.1.06.1677

Slika

Modernizacija tvrtke Duplico d.o.o.

Tvrtka Duplico 30.09.2016. godine predala je projektnu prijavu u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijeva ˝E-impuls˝ za provedbu projekta Modernizacije tvrtke Duplico d.o.o., referentne MIS oznake: KK.03.2.1.06.1677

Ukupna vrijednost projekta je 828.366,10kn, a ukupni prihvatljivi troškovi 439.607,75kn.

Razdoblje provedbe projekta je 18.09.2017.-18.04.2018.

Ciljevi ovog projekta su proširenje proizvodnih kapaciteta postojeće poslovne jedinice tvrtke Duplico d.o.o. nabavom novog proizvodnog sustava i strojeva i jačanje konkurentnosti tvrtke Duplico kroz primjenu novih proizvodnih tehnologija i pokretanje nove proizvodne linije.

Projektne aktivnosti fokusirane su tako da rezultiraju zadanim ciljevima projekta, a kroz čije ostvarenje će ovaj projekt izravno doprinijeti ciljevima Poziva na dostavu projektnih prijava.

Instalacija pneumatskog sustava sa pripadajućim alatima i nabava strojeva unaprijedit će i modernizirati postojeću proizvodnju, proširiti proizvodne kapacitete tvrtke i omogućiti uvođenje nove konkurentne proizvodne linije.

Sve navedeno, zajedno sa zapošljavanjem novih djelatnika rezultirat će većom konkurentnošću tvrtke Duplico na domaćem i međunarodnom tržištu, povećanim prihodom od proizvodnje elektroormara koji će projekt ostvariti do kraja 2019. godine.

Instalacija novog sustava i nabava novih strojeva pridonjeti će učinkovitijoj upotrebi energije i smanjenju troškova proizvodnje, čime će i sami proizvodni proces postati inovativniji i napredniji.

Tijek provedbe projekta:

21.08.2017. godine zaprimili smo Odluku o financiranju projekta u iznosu 280.000,00kn, odnodno 63,6931446% prihvatljivih troškova projekta.

18.09.2017. godine započeli smo sa provedbom projekta ugovaranjem usluge provedbe nabave sa konzultantskom tvrtkom.

28.09.2017. sklopljen je ugovor o nabavi automatskog stroja za rezanje i skidanje izolacije žica i kablova Komax Kappa 315, industrijskog pisača Komax IMS i automatskog stroja za povlačenje žica Komax ADS115. Strojevi su isporučeni i instalirani u radioni 27.11.2017. godine.

16.10.2017. sklopljen je ugovor o nabavi stroja za skidanje izolacije i prešanje žice 2×0,5-2×1,5mm2. Uređaj je isporučen i instaliran 03.11.2017. godine.

18.10.2017. godine sklopljen je ugovor o nabavi i instalaciji pneumatskog sustava i pripadnih alata u proizvodnoj radioni tvrtke Duplico. Sustav je instaliran i puštem u rad 15.11.2017. godine.

30.11.2017. godine sklopili smo sa Ministartsvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

18.04.2018. završen je projekt Modernizacije proizvodnje tvrtke Duplico u sklopu kojeg smo opremili radionu:

  • pneumatskom instalacijom i alatima,
  • automatskim strojem za povlačenje žica
  • automatskim strojem za rezanje i skidanje izolacije žica i kablova
  • industrijskim pisačem za označavanje žica

Objavili smo članak o provedbi projekta u časopisu EGE. 

  • Slika
  • Slika
  • Slika