Nazad

Solarni rječnik - naučite jezik solarnih sustava

Uz pomoć našeg solarnog rječnika možete saznati više o funkcionalnosti i radu solarnih energetskih sustava. Saznajte sve što trebate znati o solarnim sustavima.

26.01.2023.
Slika
Slika

Centralni inverter – uređaj koji pretvara istosmjernu električnu energiju, koju je stvorila solarna ćelija, u izmjeničnu struju kako bi ju mogao koristiti objekt vlasnika solarne elektrane.

Dvotarifni obračun električne energije – električna energija se obračunava ovisno o odabranom tarifnom modelu.

Elektroenergetska mreža – mreža za opskrbu električnom energijom (sadrži skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili distribuciju električne energije).

Energetska zajednica građana – pravna osoba u kojoj članovi dobrovoljno sudjeluju u proizvodnji, skladištenju i podjeli energije iz obnovljivih izvora.

Električno brojilo ili brojilo električne energije – mjerni uređaj koji bilježi i mjeri električnu energiju na mjernom mjestu, radi izrade obračuna proizvodnje i/ili potrošnje električne energije.

Fotonaponski moduli – uređaji koji proizvode električnu energiju pomoću sunčeve svjetlosti. Sastoje se od skupa solarnih ćelija koji oslobađaju slobodne elektrone u doticaju sa sunčevom svjetlošću.

Isporučena električna energija – ukupna količina proizvedene električne energije solarne elektrane koju je korisnik predao distribucijskoj mreži, a koja je obračunata na određenom mjernom mjestu.

Istosmjerna električna energija – električna energija koja ima konstantnu jačinu te samo jedan smjer kretanja.

Izmjenična električna energija – promjenjiva električna energija koja ima promjenjivo strujanje električnog naboja.

Jednotarifni obračun električne energije – električna energija se obračunava prema istoj dnevnoj tarifi, to jest cijena kilovatsata je ista tijekom cijelog dana.

Jednofazni priključak – koristi se za električnu energiju koja ima jednu fazu. Najčešća u kućanstvima te je napon 220 vata.

Korisnik elektroenergetske mreže – fizička ili pravna osoba koja isporučuje električnu energiju u distribucijsku mrežu ili preuzima električnu energiju iz mreže.

Korisnik s vlastitom proizvodnjom – korisnik koji se u kućanstvu koristi solarnom elektranom, u svrhu samoopskrbe električnom energijom. Pri čemu, korisnik može prodati višak sakupljene električne energije opskrbljivaču na temelju ugovora. 

kW (kilovat) – mjerna jedinica za snagu. 1 kW = 1000 W (vata). Pomoću ove mjerne jedinice se mjeri električna energija koju proizvodi solarna elektrana.

Mikroinverter – uređaji koji izravno pretvaraju istosmjernu električnu u izmjeničnu tako da su mikroinverteri postavljeni ispod svakog solarnog panela, kako bi svaki solarni panel mogao samostalno raditi u slučaju problema s ostalim solarnim panelima.

Obnovljiva energija – energija proizvedena zahvaljujući prirodnim izvorima poput sunčeve svjetlosti, vjetra, hidroenergije...

Obračunsko mjerno mjesto - mjesto u elektroenergetskoj mreži na kojem se pomoću brojila i ostale mjerne opreme mjere parametri električne energije kako bi se izradio obračun.

Opskrbljivač električne energije – institucije koje opskrbljuju krajnje kupce električnom energijom (primjerice HEP).

Optimizatori snage (string inverteri) – uređaji koji pretvaraju istosmjernu električnu energiju u izmjeničnu. Optimizatori omogućuju da sve povezane solarne ploče imaju jednak učinak, to jest proizvodnja svakog solarnog panela je jednak solarnom panelu s najmanjom proizvodnjom.

Pametne kuće – kuće kontrolirane sustavom automatizacije. Solarni sustav se može kontrolirati značajkama koje nudi pametna kuća poput korištenje softvera za nadzor i upravljanje solarnim sustavom. 

Pametna brojila – napredno brojilo koje prati podatke o potrošnji korisnika koje nudi transparentnost i efikasno planiranje proizvodnje i distribucije električne energije.

Pametni uređaji – uređaji koji posjeduju 'pametne' senzore koji su povezani s proizvodnjom i distribucijom solarne energije. Ovakvi uređaji omogućuju korisnicima da nadziru i kontroliraju solarni sustav u pravom vremenu.

Preuzeta električna energija – ukupna količina električne energije koju je preuzeo kupac iz elektroenergetske mreže unutar obračunskog razdoblja (mjeri se u kWh).

SEMS - inovativna platforma za nadzor i upravljanje solarnim elektranama na različitim lokacijama u stvarnom vremenu. 

Solarna ili fotonaponska elektrana – skup uređaja koji se koriste sunčevom energijom kako bi proizveli električnu energiju.

Solarni inverter – uređaj koji pretvara istosmjernu električnu energiju (koju proizvodi solarni panel) u izmjeničnu električnu energiju koju koristi objekt.

Solarna energija – sunčeva energija koja se raznim uređajima prikuplja kako bi se pretvorila u električnu energiju.

Solarna ili fotonaponska ćelija – uređaj koji pretvara sunčevu energiju u električnu energiju pomoću fotoelektričnog efekta. Kada sunčeve zrake dotaknu solarnu ploču, solarne ćelije apsorbiraju sunčevu svjetlost te stvaraju električne naboje koji omogućuju strujanje električne energije u solarnoj ploči.

Solarni ili fotonaponski panel – skup većeg broja solarnih (fotonaponskih) ćelija.

Solarna ili fotonaponska elektrana – skup solarnih (fotonaponskih) panela.

Solarni kalkulator – izračunava solarni potencijal jednog objekta. Upisivanjem potrebnih parametara poput prosječne mjesečne potrošnje električne energije, veličine krova, vrste priključka i drugih, kalkulator izračunava uštedu na električnoj energiji te potrebnu snagu solarne elektrane za kućanstvo.

Trofazni priključak – koristi se za električnu energiju koja ima tri faze. Koriste se za distribuciju električne energije veće snage i na većim udaljenostima. Napon je među faza je 380 vata.

Potrebno vam je nekoliko minuta da izračunate trošak vašeg solarnog projekta. Isprobajte ovdje.