Nazad

Objavljeni uvjeti sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća za 2024. godinu

Za 2024. godinu je predviđeno 120 milijuna eura sredstava u svrhu sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća.

04.01.2024.
Slika
Slika

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je uvjete i kriterije sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća za 2024. godinu i time otvorio vrata mnogim kućanstvima da uz financijsku pomoć države, obnove vlastite domove i instaliraju sustave za obnovljive izvore energije.

Iako još nije objavljen Javni poziv za sufinanciranje te time nisu još započele prijave, FZOEU je objavio uvjete i kriterije 29.12.2023., a razdoblje prihvatljivosti troškova je započelo danom objave Uvjeta, a završava 31.12.2026. godine. Naveden je popis potrebne dokumentacije za prijavu, u kojem je navedeno da je, u slučaju prijave mjere Fotonaponska elektrana, potrebno dodatno predati i Obavijest o mogućnosti priključenja.

Predviđen značajan iznos sredstava, očekuje se i velik interes, stoga je potrebno što prije započeti s pripremama te napraviti glavni projekt i ishoditi Elektroenergetsku suglasnost od HEP-a.

Ovaj značajan korak podržan je proračunom od 120 milijuna eura.

Također, postupak prijava je pojednostavljen uz pomoć NIAS sustava koji čini cijeli proces pristupačnijim i učinkovitijim.

U ovom članku, istražit ćemo detalje novih uvjeta sufinanciranja, pružajući dublji uvid u prilike koje se pružaju građanima u unapređenju energetske efikasnosti njihovih domova.

Kriteriji za prijavu energetske obnove obiteljskih kuća

Prijaviti se na Javni poziv mogu fizičke osobe, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave.

Dobra vijest za građane čije su kuće oštećene u potresu je da mogu računati na 80%-tno sufinanciranje.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će sufinancirati mjere energetske obnove u okviru sljedećih aktivnosti:

 • obuhvatna energetska obnova koja uključuje poboljšanje toplinske izolacije elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora, provodeći barem jednu mjeru na vanjskoj ovojnici kuće, te instalaciju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, provedbom minimalno jedne od mjera
 • unapređenje toplinske izolacije elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora putem provedbe barem jedne mjere na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
 • implementacija sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode uz korištenje obnovljivih izvora energije, provodeći barem jednu od navedenih mjera
 • implementacija tehničkih sustava koji proizvode električnu energiju korištenjem obnovljivih izvora energije za osobnu potrošnju

Uz to, sredstva je moguće dobiti za ugradnju dizalica topline, sunčanih toplinskih kolektora te kotlova na palete.

Povoljni uvjeti za ugradnju kućne solarne elektrane

Što se tiče iskorištavanja sunčeve energije, ugradnja solarnih (fotonaponskih) elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju će se sufinancirati s 50% sredstava. Također, uz ugradnju solarne elektrane, bit će dostupna sredstva za kućnu punionicu

U Tehničkim uvjetima možete saznati popise mjera, minimalnih tehničkih uvjeta, prihvatljive opreme i radova.

Fond će osigurati 120.000.000 eura za provedbu mjera energetske obnove obiteljskih kuća.

Sredstva će se dodjeljivati u visini do ukupno 62.120 eura po prijavi, to jest najviše u visini opravdanih troškova.

Fond će prihvatiti sljedeće troškove:

 • Izvođenje radova, nabava i ugradnja sustava i opreme
 • Izvođenje radova, uključujući nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • Usluge pomoći tijekom prijave na Poziv

Nastanak troškova bit će određen na temelju računa za izvršene radove ili pružene usluge tijekom prijave na poziv, ili u slučaju sklapanja ugovora o djelu za pruženu pomoć tijekom prijave na Poziv.

Opravdanost troškova mjera bit će ocijenjena sukladno Tehničkim uvjetima, a prilikom utvrđivanja opravdanih troškova primijenit će se ograničenja.

Prijavitelji za energetsku obnovu kuće su dužni dostaviti dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac
 2. Sken vlastite osobne iskaznice
 3. Dokaz obiteljske kuće da je izgrađena prema Zakonu o gradnji
 4. Dokaz vlasništva putem Zemljišno-knjižnog izvatka čestice
 5. Važeći energetski certifikat obiteljske kuće te Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu
 6. Obrazac tehničkog proračuna
 7. Ponuda ili troškovnik izvođača radova i/ili dobavljača opreme
 8. Fotografije postojećeg stanja cijele obiteljske kuće
 9. Glavni projekt
 10. Izjavu prijavitelja pod, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika

S ciljem pružanja jasnih informacija i odgovora na sva pitanja građana, Fond će organizirati informativno-edukativne radionice dostupne na web stranici Fonda.

Usluge pouzdanog projektiranja i izgradnje solarnih elektrana

Kroz suradnju s privatnim investitorima, gradovima, tvrtkama i javnim ustanovama, Duplico gradi trajne energetske resurse koja postižu dugoročne i optimalne rezultate u solarnim sustavima.

Nudimo sveobuhvatnu podršku putem usluga projektiranja i montaže solarnih elektrana, prateći investitore od početnih konzultacija, projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola, pa sve do same instalacije.

Ispunite naš solarni kalkulator i na e-mail zaprimite informativnu ponudu, hodogram dobivanja vlastite elektrane te sve ostale informacije za izgradnju vaše solarne elektrane.