Nazad EU Projekti

ESIF krediti za rast i razvoj

Slika

ESIF krediti za rast i razvoj

Duplico d.o.o. je bio krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima s minimalno dvogodišnjim poslovanjem. Ovi krediti su posebno pogodni za poduzetnike u sektorima prerađivačke industrije, turizma, kreativne industrije te usluga temeljenih na znanju.

Krediti su karakterizirani niskim kamatnim stopama i izostankom redovnih naknada prilikom odobrenja i korištenja kredita. Ovakva financijska podrška omogućuje poduzetnicima da ostvare svoje investicijske planove i potaknu daljnji rast i razvoj svojih poslovnih aktivnosti.

Dostupni financijski instrumenti su predstavljali učinkovit način optimalne upotrebe financijskih sredstava koje je Republika Hrvatska imala na raspolaganju putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Osim očitih prednosti recikliranja resursa tijekom dugoročnog razdoblja, financijski instrumenti također pružaju mogućnost mobilizacije dodatnih javnih ili privatnih suinvesticija. Ovi instrumenti mogu biti realizirani kroz oblike kao što su zajmovi, jamstva ili drugih vrsta mehanizama.

Operativni program „konkurentnost i kohezija“

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." je predstavljao ključni programski dokument koji se koristio za provođenje kohezijske politike Europske unije.

Ovaj program je pridonosio ostvarenju cilja Ulaganja za rast i radna mjesta putem poticanja ulaganja u infrastrukturne projekte u područjima poput prometa, energetike, zaštite okoliša i informacijsko-komunikacijske tehnologije (ICT), te je pružao podršku za razvoj poduzetništva i istraživačkih aktivnosti.

Kroz ovaj program, Duplico d.o.o. je iskoristio sredstva koja su podržala poslovne aktivnosti te omogućila daljnji rast i razvoj. Također, ovi financijski instrument je bio snažna podrška za ciljeve Duplico d.o.o. te ciljeve kohezijske politike Europske unije.

  • Slika
  • Slika
  • Slika