Nazad EU Projekti

Aglomeracija Kutina

Slika

Aglomeracija Kutina

Tvrtka Duplico d.o.o. je 10.01.2023. godine potpisala s naručiteljem MOSLAVINA d.o.o. Ugovor o izvođenju radova.

“POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA – A.4. USPOSTAVA NADZORNO UPRAVLJAČKOG SUSTAVA (NUS) VODOOPSKRBE I ODVODNJE, OPREMANJEM POSTOJEĆIH OBJEKATA I IZGRADNJOM I OPREMANJEM NOVIH OBJEKATA”

Vrijednost Ugovora iznosi 1.124.162,19 EUR bez PDV-a.

Predmet Ugovora je rekonstrukcija i izgradnja nadzorno upravljačkog sustava vodoopskrbe i odvodnje (NUS) te izrada izvedbenih projekata te  projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, sukladno Pravilniku o tehničkom  pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za  građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Ugovoreni radovi obuhvaćaju:

  • rekonstrukciju i unaprjeđenje stanja postojećih objekata vodoopskrbe ugradnjom nove mjerne i nadzorno-upravljačke opreme
  • opremanje četiri nova objekta (mjerna i nadzorno-upravljačka oprema)
  • izgradnju novih objekata na sustavu vodoopskrbe
  • uvođenje novog nadzorno-upravljačkog sustava odvodnje, a što se sastoji od povezivanja postojećih i planiranih objekata odvodnje na novi Nadzorno upravljački sustav, te opremanja nadzorno-upravljačkog i nadzornog centra odvodnje

Kontakt osobe za više informacija: Ivan Rendulić i Andrea Glivarec (duplico@duplico.hr).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda (KF).

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Duplico d.o.o.

  • Slika
  • Slika
  • Slika