Nazad EU Projekti

Aglomeracija Koprivnica – I

Slika

Aglomeracija Koprivnica – I

Tvrtka Duplico d.o.o. je 24.03.2021. godine potpisala s naručiteljem Koprivničke vode d.o.o. Ugovor o obavljanju elektrotehničkih radova i radova na nadzorno upravljačkom sustavu u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica – Radovi na proširenju sustava odvodnje na nova naselja u aglomeraciji Koprivnica“,  sufinanciranog od Europske unije.

Vrijednost Ugovora iznosi 2.770.000,00 HRK bez PDV-a.

Ugovorenim radovima obuhvaćeno je elektrotehničko opremanje 27 crpnih stanica koje će se izgraditi na novom sustavu javne odvodnje u naseljima Drnje, Botovo, Torčec, Đelekovec, Sigetec, Hlebine, S. Podravska i Rasinja. Izvest će se elektro-radovi ugradnje razvodnih ormara crpnih stanica, ugradnja upravljačke i mjerne opreme, izrada instalacije za nadzorno upravljački sustav uključujući i pripadnu komunikacijsku vezu te povezivanje crpnih stanica s dispečerskim centrom Koprivničkih voda.

Namjena crpnih stanica je sakupljanje sanitarnih otpadnih voda koje se ne mogu gravitacijski odvoditi do gravitacijskih kolektora sustava sanitarne kanalizacije i bitan su funkcionalni element novog sustava odvodnje aglomeracije Koprivnica.

Kontakt osobe za više informacija: Ivan Rendulić i Andrea Glivarec (duplico@duplico.hr)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda (KF).

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Duplico d.o.o.

  • Slika
  • Slika
  • Slika