Nazad

Što je i kako se provodi ispitivanje elektroinstalacija

Ispitivanje električnih instalacija slijedi odmah nakon završetka priključka opreme i spajanja na elektro-ormare.

03.02.2023.
Slika
Slika

Elektroinstalacija je skup međusobno povezanih proizvoda za električnu instalaciju ugrađenih u objekt s usklađenim značajkama radi ispunjavanja određene namjene.

Ispitivanje elektroinstalacija je korak koji slijedi nakon završenog spajanja opreme u polju i povezivanja s elektro-ormarima.

Naravno, ispitivanje instalacija obavezno je primijeniti kod svake promjene, prespajanja ili izrade novih veza između elektro-ormara i oprema u polju kako bi se utvrdili eventualni prekidi vodiča ili, još opasnije, eventualni kratki spojevi.

Ispitivanje elektroinstalacija je jedno od minimalnih tehničkih uvjeta za većinu poslovnih prostora. Obavezan je radi sigurnosti svakog poslovnog ili stambenog prostora te radnika ili stanara u njemu.

Ispitivanje elektroinstalacija

Ispitivanje elektroinstalacija se odnosi na proces ocjenjivanja sigurnosti i performansi električne instalacije, kao što su ožičenje i električni sustavi u zgradi ili objektu. To obično uključuje provođenje niza testova kako bi se osiguralo da instalacija zadovoljava relevantne sigurnosne standarde i kodove te da ispravno funkcionira.

Može se provesti nekoliko vrsta ispitivanja električnih instalacija, uključujući:

  1. Ispitivanje izolacijskog otpora: Ovo ispitivanje mjeri otpor izolacije na električnim kabelima i ožičenju kako bi se osiguralo da je dovoljan za zaštitu od strujnog udara.
  2. Testiranje kontinuiteta: Ovaj test potvrđuje da nema prekida ili grešaka u električnom krugu.
  3. Ispitivanje impedancije petlje zemljospoja: Ovaj test mjeri otpor petlje zemljospoja kako bi se osiguralo da je dovoljan za zaštitu od strujnog udara u slučaju kvara.
  4. Ispitivanje koordinacije zaštitnih uređaja: Ovim se ispitivanjem provjerava jesu li zaštitni uređaji, kao što su prekidači strujnog kruga i osigurači, ispravno koordinirani kako bi se osiguralo da će ispravno raditi u slučaju električnog kvara.
  5. Funkcionalno ispitivanje: Ovim se ispitivanjem potvrđuje da električna instalacija ispravno radi i može zadovoljiti potrebe zgrade ili objekta.

Testiranje je važan aspekt stvaranja sigurnosti i performansi električnih sustava i obično ga zahtijevaju građevinski kodovi i propisi.

Kada je potrebno ispitivanje elektroinstalacija?

Norme predviđaju početna ispitivanja (nakon izgradnje i prije puštanja u pogon), nakon zamjene dijelova instalacije ili opreme, nakon rekonstrukcije instalacije, te u određenim razdobljima.

Ispitivanje električne instalacije obično je potrebno u različitim fazama tijekom životnog vijeka instalacije. Neke od situacija u kojima može biti potrebno ispitivanje električnih instalacija uključuju:

  1. U vrijeme postavljanja: Testiranje elektroinstalacije obično je potrebno nakon što je električna instalacija dovršena, kako bi se osiguralo da zadovoljava relevantne sigurnosne standarde i kodove te da ispravno radi.
  2. Nakon značajnih promjena ili preinaka: Ako se naprave značajne promjene ili preinake na električnoj instalaciji, možda će biti potrebno ponovno testirati instalaciju kako bi se osiguralo da je i dalje sigurna i radi ispravno.
  3. Periodično: Mnoge električne instalacije potrebno je testirati povremeno, obično svakih 5 do 10 godina, kako bi se osiguralo da su još uvijek sigurne i da ispravno funkcioniraju. Ovo je osobito važno za starije instalacije jer se materijali i komponente korišteni u instalaciji mogu s vremenom razgraditi, povećavajući rizik od električnih opasnosti.
  4. U slučaju električnog kvara: Ako se otkrije električni kvar u instalaciji, možda će biti potrebno provesti testiranje kako bi se utvrdio uzrok kvara i odredio odgovarajući postupak.

Općenito, ispitivanje električnih instalacija važan je aspekt osiguravanja sigurnosti i performansi električnih sustava, a obično ga zahtijevaju građevinski kodovi i propisi.

Pouzdanost i sigurnost električnih instalacija su od najveće važnosti. Nadalje, mogu biti izloženi različitim vanjskim ili unutarnjim štetnim utjecajima, a neispravne ili loše održavane instalacije predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi te sigurnost imovine.

Tražite ispitivača električnih instalacija?

Duplico nudi mogućnost ispitivanja električnih instalacija vlastitom opremom te uz pomoć stručnjaka.

Imamo nekoliko predanih i stručnih ispitivača, a sam postupak se provodi na temelju Tehničkih propisa za niskonaponske električne instalacije - Dio 6: Inspekcija (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007) i prema prema zahtjevima drugih trenutno važećih standarda.

Inspekcija (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007) i prema zahtjevima drugih trenutno važećih normi.

Inspekcija je proces koji uključuje procjenu stanja i učinkovitosti električne instalacije kako bi se osiguralo da zadovoljava relevantne sigurnosne standarde i kodove. Norme IEC 60364-6: 2006 i HD 60364-6:2007 međunarodne su norme koje vode inspekciju električnih instalacija.

Ove norme ocrtavaju zahtjeve za pregled elektroinstalacija uključujući vrste ispitivanja i mjerenja koja se trebaju provesti, te kriterije koji se trebaju koristiti za ocjenu instalacije.

Prema ovim standardima, električne instalacije treba pregledavati u različitim fazama tijekom njihovog životnog vijeka, uključujući vrijeme postavljanja, nakon značajnih promjena ili modifikacija, te periodički.

Učestalost pregleda ovisit će o vrsti instalacije i uvjetima u kojima se koristi. Na primjer, instalacije koje su podložne teškim uvjetima ili intenzivnoj upotrebi možda će trebati češće pregledavati nego instalacije koje se koriste rjeđe ili u benignijim okruženjima.

Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije propisuju se tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija zgrada, zahtjevi za projektiranje, izvedbu, uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije, kao i tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u elektro instalacije.

Osim ispitivanja električnih instalacija u industriji i građevinarstvu, Duplico nudi i tržišna ispitivanja instalacija izvedenih u eksplozivnoj atmosferi, za što imamo potrebnu opremu i kvalificirane ljude.

Navedeno provodimo temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika i tehničkog nadzora postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i drugih pozitivnih propisa.