Nazad

Što je EPAScada?

EPAScada je aplikacija koja dinamički prati i analizira hidrauličke promjene na vodoopskrbnom distributivnom sustavu u cilju kontrole gubitaka.

23.05.2023.
Slika
Slika

Što je EPAScada?

EPAScada je aplikacija koja dinamički prati i analizira hidrauličke promjene na vodoopskrbnom distributivnom sustavu u cilju kontrole gubitaka.

EPAScada je interakcija EPAnet-a kao aplikacije za hidrauličko modeliranje i SCADA sustava zaduženog za nadzor i upravljanje.

Rezultati dobiveni tom interakcijom prikazuju se u Google Maps okruženju s dodatnim funkcijskim izbornicima, čime se Google Maps pretvara u alat koji objedinjuje GIS, EPANET i SCADU u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu koja na jednostavan, interaktivan način definira lokacije mjesta propuštanja.

Sve se odvija u realnom vremenu sa stvarnim podacima dobivenim iz SCADA sustava. Takav pristup nadzoru gubitaka predstavlja state of the art u rješavanju ovog problema jer se prvi puta nadzor nad gubicima vrši kao simulacija u realnom vremenu, a ne sa povjesnim podacima, kako je to do sada bilo uobičajeno.

Obzirom da je uvid u povjesne podatke važan element tako se i posebni dio EPAscada aplikacije bavi povjesnim prikazom podataka, u svrhu lakšeg upravljanja resursima i vodoopskrbnom infrastrukturom.

Kako EPAScada funkcionira?

Mjereni podaci sa vodopskrbnih objekata (protok, tlak, status crpki i ventila, nivoi u vodospremama, mjerenja rezidualnog klora i sl.) se telemetrijskim sustavom prenose u SCADA aplikaciju u realnom vremenu.

Programskim se kodom EPAScade ti podaci pretvaraju i postavljaju kao ulazni podaci u EPAnet simulacijski model predmetnog distributivnog područja, obrađene rezultate simulacije uspoređuje sa EPAnet-a s mjerenim vrijednostima te definira mjesta propuštanja.

Greška u kvaliteti izrade hidrauličkog modela povećava osjetljivost sustava pa ovakav pristup omogućava i kalibracije hidrauličkog modela s podacima iz realnog vremena u stvarnim, a ne pretpostavljenm uvjetima. I laiku je jasno da će stalnom kalibracijom modela biti moguće utvrditi i najmanja propuštanja na sustavu i isti kontinuirano pratiti, bez obzira na godišnje doba i promjenu režima potrošnje kao posljedice uključenja industrije ili sl.

Prikazivanje rezultata dobivenih iz EPAnet-a, EPAScada aplikacija omogućava u korisničkom sučelju, koje je identično Google Maps interaktivnom sučelju, proširenom s dodatnim izbornicima, koji omogućavaju sve potrebne funkcionalnosti za otkrivanje gubitaka.

Korištenje EPAScade

Ovakav Human Machine interface je odabran upravo zato da bi se korisniku omogućio jednostavan i brz uvid u stanje sustava. Crvena boja cjevovoda predstavlja grešku o potencijalnom mjestu propuštanja, crna boja predstavlja osnovni smjer strujanja vode u cjevovodu dok plava predstavlja obrnuti smjer.

Već samo i osnovni prikaz pokazuje sumnjiva mjesta propuštanja i omogućava trenutni uvid u geografske lokacije problematičnih cjevovoda.

Na istom sučelju mogu se prikazati svi trenutni statusi vodovodne mreže, potencijalni gubici na točno određenim dijelovima mreže, kao i detaljne karakteristike pojedinih dijelova mreže (ventili, cijevi…).