#1 svjetski izvor energije

S obzirom na dnevnu i godišnju potrošnju, nafta je i dalje bez premca vodeći svjetski energent.

U 2021. dnevna svjetska proizvodnja nafte je iznosila 89,9 milijuna barela. Samo u SAD-u ukupna dnevna proizvodnja svih tekućih ugljikovodika iznosila je oko 18,6 milijuna barela .

Unatoč ubrzanoj proizvodnji nafte, posljednje procjene pridobivih rezervi nafte u Svijetu dostatne su za još 47 godina.

Naftne kompanije, kontinuirano traže nova nalazišta i ulažu u nove metode proizvodnje nafte kako bi osigurale maksimalnu moguću obskrbu energentima u svijetu.

Proizvodnja nafte

Unatoč uvriježenom mišljenju da se naftna nalazišta nalaze u „jezerima“ ispod površine zemlje i da je potrebno samo izbušiti „rupu“ do njih kako bi proizvodnja započela -  sam proces proizvodnje nafte je puno kompleksniji.

Nafta se obično nalazi u poroznim stjenama u podzemlju i u procesu proizvodnje zajedno s drugim fluidima dolazi na površinu zemlje te se cjevovodima doprema u sabirne stanice iz kojih se nakon obrade šalje prema rafinerijama.

Dubinske sisaljke s klipnim šipkama pogonjene njihalicama  tzv. “pumpjack” 

Jedan od najpopularnijih načina proizvodnje nafte je  pomoću dubinskih sisaljki s klipnim šipkama pogonjenim njihalicom na površini. Površinski sustav nalik “konjskoj glavi” možemo vidjeti na gotovo svim naftnim poljima.

Iako je ova metoda proizvodnje nafte najzastupljenija u Svijetu suočavamo se s raznim problemima prilikom njenog korištenja. Ako cijeli sustav u podzemlju i na površini nije pravilno postavljen i upravljan, njegov rada može biti u potpunosti kontraproduktivan. U bušotinama s niskom proizvodnjom od ključne važnosti je pravilno uskladiti rad sustava kako bi ostvario kontinuirani dotok nafte u bušotinama tj. kontinuirana proizvodnja, što nije jednostavno ostvariti. 

Većina površinskih sustava (njihalica) koji su danas u pogonu su stari i neautomatizirani te nikad nisu nadograđivani novim tehnologijama. U bušotinama s velikom proizvodnjom sustav radi 24/7 dok u bušotinama s niskom proizvodnjom sustav je postavljen na takav način da radi u određeno vrijeme I određeni vremenski period. U slučajevima kada sustav nije pravilno postavljen može doći do kvara opreme što zahtjeva remont bušotine i prestanak proizvodnje što u konačnici rezultira financijskim gubicima.    

Do ovakvih situacija posebno dolazi kad su u pitanju bušotine koje nisu opremljene senzorima i nadzorom niti naprednim sustavom izvještavanja o radu.

Automatizacija sustava dubinskih sisaljki

Najčešće rješenje ovog izazova su tehnološki napredni sustavi senzora, koji omogućavaju optimalnu proizvodnju nafte iz bušotina i automatiziraju cijeli proces.

Automatizacija smanjuje troškove održavanja, poboljšava proizvodnju te omogućuje pravilno upravljanje i nadzor nad procesom pridobivanja nafte.  . 

Automatizacija također smanjuje broj remonata na bušotini, unaprijeđuje proizvodnju te omogućava kontinuiranu proizvodnju bez zastoja..

Kao certificirani partner dvije renomirane tvrtke – UNICO i Lufkin, klijentima osiguravamo napredna tehnološka rješenja namijenjena automatizaciji rada na naftnim bušotinama. Svoje znanje i iskustvo stečeno u automatizaciji, aktivno primjenjujemo kroz implementaciju Lufkin i UNICO paketa proizvoda.

Linearno pogonjena dubinska sisaljka (LRP) – moderna alternativa klasičnom sustavu rada dubinske sisaljke

Jedinice koje omogućavaju linearni rad dubinskih sisaljki s klipnim šipkama (“Linear Rod Pump” - LRP) izvrsna su alternativa klasičnim sustavima za pogon duinskih pumpi (tzv. njihalicama). LRP jedinice omogućavaju sigurnu proizvodnju i konkutrntne su u odnosu na druge sustave za umjetno podizanje nafte..

“Linear Rod Pump” je patentirana tehnologija kompanije UNICO i kao takva ima mnoge prednosti u odnosu na klasične sustave rada dubinskih sisaljki s klipnim šipkama.

Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, LRP jedinice jednostavne su i pogodne za ugradnju, pogotovo na lokacijama gdje nema puno prostora i to u naseljenim mjestima. Idealne su za plitke bušotine na kojima klasični sustavi zbog svojih ograničenja nisu pogodni za ugradnju. U kombinaciji s UNICO-ovom patentiranom tehnologijom za samostalan rad dubinskih sisaljki s klipnim šipkama, predstavljaju revolucionaran koncept i odličnu alternativu klasičnim metodama proizvodnje pomoću dubinskih sisaljki s klipnim šipkama.. 

LRP jedinice opremljene su naprednom tehnologijom koja ne zahtjeva senzore I sva očitanja se provode pomoću frekventnog regulatora I motora. Napredna tehnologija koja ne zahtjeva senzore, posjeduje sve značajke kao što su: zaštita dubinske opreme, kontrola nivoa kaplevine, automatsko čišćenje pumpe, izvještaj o bušotini, dynacard, udaljeno spajanje i mnoge druge.

Prepoznali smo prednosti automatizacije naftnih bušotina te u partnerstvu s UNICO-m za potrebe hrvatske naftne i plinske kompanije INA instalirali 13 UNICO LRP jedinica. Po ugradnji istih, zabilježena proizvodnja porasla je za 50%.

Vrijedne projektne informacije bile su i tema diplomskog rada studenata Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čime su još više podigli svijest o ovoj tehnologiji.

https://repozitorij.rgn.unizg.hr/islandora/object/rgn%3A875/datastream/PDF/view

Započnimo s razgovorom.

Imate li projekt ili vam je potrebna pomoć u automatizaciji proizvodnje nafte?

Kontaktirajte nas i javit ćemo vam se u najkraćem roku, kako bismo detaljnije razgovarali o detaljima vašeg projekta.