Specifičnosti potrošnje prirodnog plina

Prirodni plin je jedan od najraširenijih izvora energije. Koristi se u industrijskim, komercijalnim i stambenim sektorima – uglavnom za grijanje, proizvodnju električne energije i široku industrijsku upotrebu.

Za razliku od drugih konvencionalnih izvora energije poput nafte ili ugljena, koji imaju relativno niske troškove transporta, u većini slučajeva transport prirodnog plina zahtijeva značajnija ulaganja. Kao rezultat, lokalna i međunarodna tržišta temelje se na dugoročnim ugovorima, a jedan od čimbenika rizika za distributere prirodnog plina je i neizvjesnost potražnje.

Iz ovih razloga je precizno predviđanje potražnje za prirodnim plinom, ključno za učinkovito upravljanje ovim resursom.

Očekuje se da će globalna potrošnja prirodnog plina rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 0,8% od 2022. do 2025. godine.

Jedna od posebnosti potrošnje prirodnog plina je i da se radi o sustavu čija dinamika ovisi o meteorološkim podacima i o rastu broja kupaca.

Zakonom propisani gubici u plinskoj mreži iznose maksimalno 3%, a svaki gubitak negativno utječe na financijski aspekt distributera.

Predviđanje potrošnje prirodnog plina

Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina uveo je značajne promjene i za opskrbljivače u distribucijskom sustavu Republike Hrvatske. Temeljna promjena je uvođenje nominacije odnosno isporuke prognozirane satne potrošnje plina za sljedeći plinski dan.

Duplico je u suradnji s PTMG-om i Fakultetom elektrotehnike u Zagrebu razvio aplikaciju za izradu takvih nominacija temeljenu na neuronskim mrežama.

Neuronske mreže imaju značajku univerzalnog linearnog aproksimatora, zahtijevaju relativno malu količinu povijesnih podataka i imaju sposobnost prilagodbe, čime se eliminiraju izazovi predikcije potrošnje prirodnog plina poput malih količina povijesnih podataka, povećanja korisnika i mogućih redukcija.

Točke preuzimanja podataka o potrošnji plina

Kako su distribucijska područja pojedinog opskrbljivača podijeljena prema mjerno-redukcijskim jedinicama operatora transportnog sustava, na tim je točkama potrebno provoditi mjerenja potrošnje plina.

Time se osigurava usporedivost mjerenja s mjerenjima operatora transportnih sustava i olakšava obrada zaprimljenih podataka za unos u sustavnominacije.

Potrošnja prirodnog plina kod velikih potrošača, uglavnom industrijskih pogona, ovisi prvenstveno o stanju proizvodnje i ne može se povezati s predvidivim čimbenicima potrošnje prirodnog plina.

Brojilo je u tim slučajevima povezano sa svakodnevnom isporukom podataka o potrošnji po satu, potrošaču i dobavljaču.

Metoda prikupa podataka

Podaci iz očitanja i mjerno-redukcionih ćelija izvode se pomoću telemetrijskih ćelija koje imaju mogućnost spajanja na zatvorenu VPN mrežu sa statičkim IP adresama svake pojedine ćelije.

Povezivost unutar VPN mreže ostvaruje se putem GPRS/UMTS mreže mobilnih operatera, čime je izbjegnuta ugradnja skupe telekomunikacijske opreme te se ostvaruje siguran, brz i jeftin prijenos podataka.

Za uspješnu izradu nominacije potrebno je poznavati i meteorološke uvjete koji su uvjetovali određeno očitanje potrošnje prirodnog plina.

U tu svrhu se automatizirana meteorološka stanica spaja na VPN mrežu u području dobavljača i svakih sat vremena šalje svoja mjerenja nadzorno-kontrolnom centru.

Dostupne mjerne stavke meteorološke stanice su:

  • temperatura zraka
  • relativna vlažnost
  • smjer i brzina vjetra
  • količina padalina
  • oblačnost

Čimbenici koji utječu na potrošnju plina

Potrošnja prirodnog plina je sustav ovisan o meteorološkim podacima, od dana do tjedna, sezonalnosti te porasta ili smanjenja broja korisnika.

Najveći utjecaj na potrošnju plina ima temperatura, zatim oborine, naoblaka i vjetrovi.

Međutim, ovisno o zemljopisnom području i sezoni u kojoj se dobavljač nalazi, različite meteorološke veličine dobivaju ili gube na važnosti.

Izazovi nominacijskih sustava

Nominacijski sustavi sastoje se od neuronskih mreža, polinomskih funkcija i skupa nejasnih pravila za donošenje odluka.

Glavni izazovi koji su se pojavili pri izradi nominacijskog programa bili su nedostatak arhive povijesnih meteoroloških podataka o potrošnji prirodnog plina i uvjetima u kojima je do te potrošnje došlo.

Iz tog razloga potrebno je prikupiti podatke i izraditi arhivu prije pokretanja nominacijskog programa. Pri maloj potrošnji u sustavu, posebno u ljetnom razdoblju, značajan utjecaj imaju i potrošači koji se obično ne ubrajaju u velike potrošače, ali imaju veliku potrošnju u odnosu na potrošnju kućanstva (poput asfaltnih baza i sušara).

Obzirom na iskustvo, može se ustvrditi da je na tržištu u ovom trenutku nemoguće kupiti gotova, univerzalna i optimalna rješenja za nominaciju planirane potrošnje prirodnog plina.

U ovom je kontekstu ključna suradnja između projektanta nominacijskog sustava i korisnika, kako bi se jasno definirale, sagledale i ugradile sve posebnosti za odabrano / promatrano distribucijsko područje.

Započnimo s razgovorom.

Potrebna vam je podrška i metoda za što preciznije predviđanje potrošnje prirodnog plina?

Pošaljite nam upit i javit ćemo vam se u najkraćem roku kako bismo detaljnije razgovarali o svim zahtjevima.