Što su eksplozivne zone?

Eksplozivne zone ili eksplozivne atmosfere obično se mogu naći u industrijama i objektima industrija kao što su nafta i plin, kemijske tvornice, rafinerije, skladišta plina, radionice boja i lakova itd.

Definiraju se kao prostor ili zone oko i pored zapaljivih plinova, uljnih para, plinskih para, para od boje, kemikalija i bilo kojeg potencijalno eksplozivnog materijala ili tvari.

U eksplozivnim zonama posebnu pozornost treba posvetiti odgovarajućim, sigurnim radnim uvjetima i instalacijama jer svako pogrešno postupanje može rezultirati značajnom štetom ili gubitkom ljudskih života.

Eksplozivne zone dijele se na tri podvrste, a definirane su s obzirom na procjenu učestalosti pojave i trajanja eksplozivne plinske atmosfere oko eksplozivne tvari:

  • Zona 0 - je područje gdje je eksplozivna plinska atmosfera prisutna kontinuirano ili duže vrijeme
  • Zona 1 - je područje gdje postoji vjerojatnost pojave eksplozivne plinske atmosfere tijekom normalnog rada
  • Zona 2 - je područje u kojem nije vjerojatno da će se pojaviti eksplozivna plinska atmosfera tijekom normalnog rada. U slučajevima, u kojima se to dogodi, postojat će samo kratko vrijeme.

Za svaku pojedinu zonu opasnog područja primjenjuju se različiti skupovi standarda i pravila za opremu koja je prihvatljiva za ugradnju.

Standardi su izrađeni za različite skupine koncepata zaštite i zbog pojačanog fokusa na sigurnost, dodatno su se razvijali tijekom godina.

Inspekcija i testiranje

Inspekcija eksplozivnih zona i opasnih područja te ispitivanje električnih instalacija sveobuhvatni su i detaljni skupovi specifičnih postupaka koji zahtijevaju poznavanje i razumijevanje svih potencijalnih negativnih ishoda u slučaju da se dogodi nešto mimo plana.

Koraci postupka uključuju detaljnu provjeru svih uređaja prisutnih unutar opasnih područja, prema standardima i zahtjevima koji se primjenjuju na određeno područje.

Ispitivanje uključuje provjeru zaštitnih elemenata strujnog kruga i zahtijeva veliki broj vizualnih pregleda i potvrda.

Stoga je za procjenu i ispitivanje instalacija u opasnim zonama potreban ovlašteni i certificirani stručnjak.

Mjerenja i provjeru impedancije petlje kvara mora izvršiti tvrtka ovlaštena od strane Ministarstva unutarnjih poslova. (MUP)

Ispitivači ovlaštene tvrtke koja obavlja testiranje moraju, između ostalog, imati odgovarajuće struke, te moraju biti zdravstveno sposobni i stručno osposobljeni kroz određene stručne seminare, npr. Specijalistička izobrazba iz područja protueksplozijske zaštite

- Ex 1 (osnovna razina) ili Specijalistička izobrazba iz područja protueksplozijske zaštite

- Ex 2 (obnavljanje znanja), ovisno o zahtjevima.

Instalacije se ispituju posebnim instrumentima, nakon čega slijedi cjelovito izvješće o postupcima i nalazima.

Certificirani ispitivač također mora nositi antistatičku zaštitnu odjeću.

Duplico zapošljava tim stručnjaka, certificiranih za testiranje opasnih zona s odgovarajućim znanjem i iskustvom ključnim za ovaj sveobuhvatni pristup.

Započnimo s razgovorom.

Redovita ispitivanja eksplozivnih zona rezultiraju povećanom sigurnošću prema svim standardima. Tražite certificiranu tvrtku?

Kontaktirajte nas i mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku kako bismo detaljnije razgovarali o svim vašim zahtjevima.